Lud Wody Ognistej
Społeczny rozwój nowych, czystych źródeł energii.
Zaproszenie na pierwszy projekt:
Promocja darmowej, wolnej energii i urządzenia pozyskującego czystą energię z próżni.
Logo: Lud Wody Ognistej
[ Blog Link ]Wstęp do Czystej Energii z Próżni
Energia z próżni może położyć kres rosnącemu wciąż zapotrzebowaniu na paliwa kopalne, wyeliminować ubóstwo i rozpowszechnić trwałość środowiska naturalnego. [dalej...]

Dr. Steven Greer, MD (USA)

[ PDF ]"Podsumowanie Przełomowych Technologii Energetycznych"
[ Blog Link ]Darmowa, Wolna Energia
Wszystko co fizyczne, jest bezpośrednio złączone z tym źródłem. Ludzie za pomocą odpowiednich technologii mogą z tego źródła czerpać. Są to technologie wytwarzania energii wychodzące poza dotychczasową świadomości powszechną. [dalej...]

Tom Bearden, PhD (USA)

[ DOC ]"Oswajanie Dzikiej Energii z Próżni"
[ Blog Link ]O Generatorze Energii Kwantowej i
Rozwoju Energii z Próżni
Generator Energii Kwantowej jest przejściowym źródłem wolnej energii: zamienia brak publicznego urządzenia czerpiącego wolną energię z próżni na prototyp działającej wersji.  Jest w ostatecznej fazie otwartego rozwoju, której podstawą jest międzynarodowa współpraca. [dalej...]

QEG and QEG mini
Generator Energii Kwantowej istnieje też w wersji „QEG mini”.


[ Podręcznik Budowy i Obsługi GEK ]

[ Kurs Studiów Domowych ]
[ Wspólnoty ] [ Blog ] [ Fora ]

[ Oświadczenie Wydatków nadnarodowej Grupy "QEG" ]
[ Blog Link ]Zaproszenie do założenia
Polskiej Grupy GEK
Polska Grupa GEK wspólnie rozważy początkowe działania: zdefiniowanie grupy oraz takie upublicznienie jej celów, aby rosnąca liczba zainteresowanych mogła wspierać ich realizacje, od promocji do budowy i dostarczania. [dalej...]

Poniżej jest wizualizacja przepływu informacji ujawnień w stosunku do działań [ FB ]Ludu Wody Ognistej oraz [ FB ]Polskiej Grupy GEK:
Wizualizacja Informacji: Lud Wody Ognistej i Polska Grupa GEK
[ Blog Link ]Wykaz prac do realizacji przez
Lud Wody Ognistej i Polską Grupe GEK
Priorytety: tekst promocyjny (opis, cel), opracowanie graficzne, baza danych członków grupy, oficjalna rejestracja wspólnoty, konta na portalach społecznościowych, publikowanie medialne, tłumaczenie podstawowych informacji ujawnień (szczególnie te po angielsku na tej stronie), ustanowienie harmonogramu. [dalej...]
Konkurs na stosowanie 40kW
Darmowej, Wolnej, Czystej Energii z Próżni
[ Blog Link ]Przykładowy Wniosek o
Dofinansowanie
Fazy Budowniczej GEK
Pierwsze kroki rezonansu („resonance”), czyli wprowadzenia urządzenia do stanu nastrojonego, umożliwjającego wytwarzania energii, oraz dalsze postępy przy wytwarzaniu nadmiar energii („over-unity”) zostały udokumentowane. [dalej...]
[ Forum Screenshot ]
[ Blog Link ]Najczęściej Zadawane Pytania
Techniczne o GEK
Wystarczy nastawić maszynę tak, aby wpadła w rezonans. Wtedy będzie już działać samodzielnie. Można ją uruchomić wykorzystując istniejącą zewnętrzną moc elektryczną, bądź przez mechanizm korbowy, lub system rozruchu silnika zasilany akumulatorem. [dalej...]
[ Forum Screenshot ]
Międzynarodowy Ruch Ujawnień

Świadkowie przy byłym kongresie USA, Maj 2013
(stosunek objektów latających do wolnej energii)


[ "National Press Club" 2001 (USA) ]
[ Wideo Świadectw ]
QEG and QEG mini
Wspólnoty "Quantum Energy Generator" istnieją w 30+ krajach.
Powyżej pierwsza ekipa z Maroka (2014).
Kontakt
Blog Wersje PDF
My status